Адрес: 

Оперативен архив на Българската армия 
София, п.к. 1606 
бул. Ген. Тотлебен” №34. 

Телефон:

02/9223380
02/9223381
02/9223382

 


Изработено от:
КОМУНИКАЦИОННО-
ИНФОРМАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР
© C o p y r i g h t 2020 
Оперативен архив на Българската армия. Всички права запазени.