Началник на Оперативен архив на Българската армия

Подполковник ВЕСЕЛИН САШЕВ ВАСИЛЕВ

Дата и място на раждане:   
10.02.1973 г., гр. Ямбол

 

Образование:                      
1991 – 1996 ВВОВУ „Васил Левски” - гр. Велико Търново
2010 – 2012 ВА „Г. С. Раковски” – София
2019 – Стратегически курс

 

Курсове:
2001 – Курс за командири на химически роти
2004 – езиков курс „Английски език”
2014 – Курс  квалификация „Оценители по програмата за оценка на способностите на сухопътните щабове и формирования”
2015 – щабен курс
2015 – езиков курс „Тактически английски”
2017 – курс за квалификация – „Подготовка на архивисти”
2018 – курс за специализация – „Управление на човешките ресурси”.

 

Военна кариера:                            
1996 – 2002 началник на разчетна аналитична станция във 2 див. За ПВО - ВВС
2002 – 2005 началник на отделение в ГРИЦ - СВ
2005 – 2007 командир на рота в 38 ПЯХБЗЕ
2007 – 2010 старши помощник– началник на отделение „Разузнаване” в 38 ПЯХБЗЕ
2010 – 2012 слушател във ВА „Г. С. Раковски”
2012 – 2013 старши помощник– началник на отделение „Бойна подготовка” в 61 МБР
2013 – 2017 старши експерт в сектор „Подготовка и сертифициране на декларирани формирования” на отдел „Бойна подготовка на войските”
16.01.2017 – 31.12.2018 – заместник началник на ОА на БА
01.01.2019 – 12.07.2020 – главен експерт в отдел „Операции” на СКС
От 13.07.2020 г. – началник на ОА на БА

 

Произвеждане в звание:                

1996 лейтенант
1998 старши лейтенант
2002 капитан
2012 майор
2017 подполковник

Езикова подготовка:                      

владее английски

 

Семейно положение:                    

 семеен, с едно дете

 


Изработено от:
КОМУНИКАЦИОННО-
ИНФОРМАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР
© C o p y r i g h t 2020 
Оперативен архив на Българската армия. Всички права запазени.