Заместник-началник на Оперативен архив на Българската армия

Майор Янко Петров ПЕТРОВ

Дата и място на раждане

07.11.1976 г. гр. Бургас


Образование


1996 – 2001 г. ВВУАПВО „П. Волов” – гр. Шумен
2015 – 2016 г. Военна академия „Г. С. Раковски”


Курсове    
1995 – Курс по информатика – 1 ниво оператор на компютърни системи.
2008 – Курс за усъвършенстване – курс за работа с НРЛОУ ВТ-1.
2012 – Езиков курс – английски 1 ниво.   
2014 – Курс за квалификация – Придобиване и поддържане на право за проверка на средства за измерване.

Военна кариера

 
2001 – 2002 старши техник в КРАС в Упр. 274 АОРЛВ.
2002 – 2003 в разпореждане в Упр.3 зрбр/к ПВО.
2003 – 2003 инструктор-командир на взвод в Упр.3 зрбр.        
2003 – 2003 в разпореждане в Упр. 3 зрбр.
2003 – 2008 началник на станция за разузнаване и целеуказване в РТК в 14 зрдн.
2008 – 2009 началник на станция за разузнаване и целеуказване П-18 в РТК в 14 зрдн.
2009 – 2011 началник на станция за разузнаване и целеуказване П-18 в РТК в 14 зрдн.
2011 – 2012 началник на ПРВ - 11 в РП – Батак.
2012 – 2013 началник на втора радиолокационна система в РП – Батак.
2013 – 2015 старши специалист в отделение „Зенитно – ракетна техника” в Упр. 1 зрб.
2015 – 2016 слушател в ВА „Г.С.Раковски”.
2016 – 2019 старши инженер в Отделение „Зенитно-ракетна техника” в Упр. 1 зрб.
2019 – 2019 старши помощник-началник в Отделение „Зенитно-ракетна техника”.

Поощрения


Обявяване на благодарност


Произвеждане в звания


2001 г. Лейтенант
2010 г. Старши лейтенант
2013 г. Капитан
2016 г. Майор


Езикова подготовка


Владее английски език.

Семейно положение

Разведен, с едно дете

 


Изработено от:
КОМУНИКАЦИОННО-
ИНФОРМАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР
© C o p y r i g h t 2020 
Оперативен архив на Българската армия. Всички права запазени.