Заместник-началник на Оперативен архив на Българската армия

 

 

                                                Майор Георги Милчов Милчов

Дата и място на раждане

22.02.1976 г. гр. Враца

Образование

1995 г. – средно специално, ТМЕТ – гр. Враца

2000 г. - ВВОВУ „В. Левски” – гр. Велико Търново
2019 г. - ВА „Г. С. Раковски” – гр. София 

Курсове

2014 – езиков курс – френски език 1 ниво, с код Д-9-Ф1-191, ВА „Г.С. Раковски”- гр. София, България

2014 – Курс за квалификация – „Управление на личния състав във в.ф.” – първа смяна, с код А-6-О345-112, ВА „Г.С. Раковски”- гр. София, България

 

2016 – езиков курс -  френски език 2 ниво”, с код Д-9-Ф2-192, ВА „Г.С. Раковски”- гр. София, България

 

2018 – Курс за квалификация – Курс „Работа с модули” Отчет на ресурсите от резерва” и „Кандидати” от АСУ на ЧР”- трета смяна, с код Д-8-166А, ВА „Г.С. Раковски”- гр. София, България

 

Военна кариера

2000 – 2001 Командир на учебен взвод в Учебен център, гр. Враца

2001 – 2002 Офицер в щат № А-916 в 8 брк, гр. Враца

2002 – 2003 Помощник началник на секция в 2 ОМБ, гр. Враца                                                           

2003 – 2004 Помощник началник на отделение в 8 моббаза, гр. Враца

2004 – 2008 Помощник началник на отделение в 1 РБВиТ, гр. София

2008 – 2009 В разпореждане по щат № А-916 в 38 пЯХБЗЕ, с. Мусачево

2009 –  Началник служба в 1 БСТИ и КХСС с ПО, гр. Пловдив

2009 – 2011 Началник служба в 1 БСТИ и КХСС с ПО, гр. Пловдив

2011 – 2014 Началник на вещева служба в обслужващ батальон, гр. София

2014 – 2015 Помощник началник на отделение в обслужващ батальон, гр. София

2015 – 2019 Началник на отделение в обслужващ батальон, гр. София

2019  Началник на отделение в обслужващ батальон, гр. София

2019 – 2021 Началник на щаба в Командване  в обслужващ батальон, гр. София

Поощрения

 Обявяване на благодарност, 02.09.2010, командир (н-к) на в.ф.

 Обявяване на благодарност, 23.12.2010, командир (н-к) на в.ф.

 Обявяване на благодарност, 11.10.2013, командир (н-к) на в.ф.

 Обявяване на благодарност, 15.05.2014, командир (н-к) на в.ф.

 Сувенирен нож за АК 74 – „Нож АК 74”, 18.01.2016, командващ на СКС

 Бинокъл Б8х30, 23.04.2021, министър на отбраната

 

 

 

Произвеждане в звания

2000 г. Лейтенант
2004 г. Старши лейтенант
2010 г. Капитан
2019 г. Майор

 

Владее френски език (Stanag-6001, 2-2-2-2)

Семейно положение

Женен с едно дете

 

 


Изработено от:
КОМУНИКАЦИОННО-
ИНФОРМАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР
© C o p y r i g h t 2020 
Оперативен архив на Българската армия. Всички права запазени.