Министерство на отбраната

   Съвместно командване на силите
 

   Сухопътни войски
 

   Военновъздушни сили
 

   Военноморски сили
 

   Национална гвардейска част
 

   Централно военно окръжие
 

   Военна академия "Г.С.Раковски"
 

   Национален военен университет
 

   Държавна агенция "Архиви"
 

   Държавен военноисторически архив - гр.Велико Търново

 

 


Изработено от:
КОМУНИКАЦИОННО-
ИНФОРМАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР
© C o p y r i g h t 2020 
Оперативен архив на Българската армия. Всички права запазени.